Skriva laborationsrapport | Mall och Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi B
 • B
 • 2
 • 375
 • PDF

Skriva laborationsrapport | Mall och Sammanfattning

En sammanfattande mall (skapad av en elev) som beskriver hur man skriver en laborationsrapport. I mallen presenteras mycket kort vad som bör finnas med i labbrapportens olika stycken.

Innehåll

LABORATIONSRAPPORT
- Titelsida
- Inledning: Syfte, Bakgrundsteori
- Experiment: Materiel, Kemikalier, Utförande
- Resultat
- Diskussion/Slutsats, Felkällor
- Checklista
- Bedömning av laborationsrapporter

Utdrag

"1. Inledning (rubrik 1)
1.1 Syfte (beskriv vad du ska undersöka/frågeställning) (rubrik 2)
1.2 Bakgrundsteori (Eventuell teori nödvändig för avsnittet presenteras här) (rubrik 2)

2. Experiment (rubrik 1)
2.1 Materiel (Vad har ni använt för saker under laborationen) Skriv i punktform. (rubrik 2) ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Skriva laborationsrapport | Mall och Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  lite väl kort.................