Skydda och ändra grundlagar | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 16
 • 5521
 • PDF

Skydda och ändra grundlagar | Frågor och svar

Det här är frågor och utförliga svar som handlar om Sveriges grundlagar, på vilket sätt och varför de är mer skyddade än andra lagar, samt vad som skulle krävas för att ändra en grundlag utifrån ett exempel om Sveriges statsskick.

Lärarens kommentar

Återigen ett fullständigt lysande uppdrag!

Fundering: Då du skriver om "presidentialism" verkar det som om du sätter likhetstecken mellan detta och "traditionell" maktdelning á la USA. Måste detta verkligen vara fallet?

Det du kan fundera lite på är källanalys: Finns det totalt objektiva källor? I så fall, vilka?

Ser fram emot nästa uppdrag!

Innehåll

a) Vilka är de svenska grundlagarna? Ledord: Kort och koncis grundläggande fakta

b) Vad är det man behöver skydda när man gör det svårt att ändra en grundlag? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

c) Vilka grundlagar skulle behöva ändras om Sveriges riksdag skulle besluta att avskaffa kungahuset? Vilka effekter skulle ett sådant beslut kunna få på hur Sverige styrs? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss med hjälp av egna slutsatser som är förankrade i externa källor som fördjupar diskussionen.

- Källor

Utdrag

b)  Vad är det man behöver skydda när man gör det svårt att ändra en grundlag? Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss.

Man kan säga att det finns många faktorer att beakta i frågan om grundlagarna, men i grunden handlar det oftast om att skydda demokratin mot utomstående krafter som vill inskränka på människors fri- och rättigheter. Om vi tar regeringsformen som exempel så ser vi att den reglerar styret vi har i Sverige, att all offentlig makt utgår från folket. Den reglerar bland annat åsiktsfrihet, valhemlighet, yttrandefrihet och grundläggande fri- och rättigheter för våra invånare. Alla dessa faktorer är otroligt viktiga i en demokrati. Genom att göra så att dessa blir extra svåra att ändra så förhindrar - eller åtminstonde försvårar - man för individer och partier att inskränka på demokratins grundprinciper.

Det är bara att kolla historiskt för att se varför vi är så måna om våra grundlagar. Hitlers maktövertagande under mellankrigstiden utgör ett utmärkt exempel på det som man försöker förhindra. Historiskt har dåliga ekonomiska tider ofta följts av ett utbrett missnöje bland folket mot de med den politiska eller enväldiga makten, andra världskriget är inget undantag. Efter den hyperinflation som uppstod i Tyskland efter Versaillesfredens hårda villkor kunde... Köp tillgång för att läsa mer

Skydda och ändra grundlagar | Frågor och svar

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2019-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Alldeles för utförligt med konstiga och svårförstådda svar.
 • 2016-05-23
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  jättebra!! precis allt man behöver för att komma igång
 • 2020-08-27
  superbra!
 • 2017-01-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var jättebraaaaa