Slang och förkortning förstör det svenska språket | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • A
  • 2
  • 696
  • PDF

Slang och förkortning förstör det svenska språket | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven tar ställningar för att förkortningar och slang förstör det svenska språket. Fokus ligger bland annat på användningen av sms-språk, "smileys" och chattande via sociala medier, och eleven argumenterar vidare att elever i dagens skola bör skriva mer med penna och papper för att förhindra att kunskaper i standardspråket försvinner.

Lärarens kommentar

Dokumentet innehåller lärarens kommentarer.

Utdrag

Förkortningar och slang förstör vårt svenska språk.

Överallt i vår omgivning ser vi förkortningar, exempelvis på reklamblad och i sociala medier. Detta är en utveckling som förstör vår svenska stavning. Att växa upp i en värld med förkortningar kommer eventuellt leda till att vårt sätt att stava förändras. Vi kommer inte kunna skriva ut orden och då kommer vårt språk bestå av förkortningar som t.ex. bah.

Tänk er ... Köp tillgång för att läsa mer

Slang och förkortning förstör det svenska språket | Argumenterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-04-13
    Bra och informativ text. Många argument emot finns.