Slang förr och nu | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
 • Svenska 1
 • C
 • 3
 • 1446
 • PDF

Slang förr och nu | Utredande text

En utredande text om slang förr och nu inom det svenska språket. Eleven berättar om slangens historia och utveckling, samt vad som har kännetecknat slangorden genom tiderna.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Jag har valt att skriva om slang eftersom jag tycker att det är ett intressant ämne. Det är intressant att läsa om dåtidens slangord som man idag använder i det vanliga språket och som även talas av dem som inte klassar sig själva som slangtalare. Idag ser man oftast på slang som ett ungdomsspråk. Kanske kan det bero på att det mest talas av ungdomar eller att de är ungdomarna som är de grövsta slangtalarna och använder sig av de nyare och mindre igenkända orden. Men faktum är faktiskt att de ord som idag klassas som slangord kanske om 100 år är ett ord som man då använder i vardagligt bruk.
Slang är som sagt inget nytt fenomen, det har faktiskt funnits i flera hundra år och man tror att den fanns redan långt innan antiken. Men termen slang är ett nyare uttryck som kom under 1700-talet i England och ordet kom senare till Norden under 1800-talet. (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slang hämtad 2014-11-12)

I en artikel skriver Ulla-Britt Kotsinas att förr i tiden ansåg vissa människor att de som talade slang framstod som att det hade en sämre utbildningsnivå och uppfostran. År 1913 skrev till exempel en äldre sjuksköterska i Svensk Sjukskötersketidningen om att hennes yngre kollegor använde ord som bussigt, stiligt, väldigt och grabb. Hon menade att det inte var tillåtet att använda sig av slangord för att det kunde” framkalla en skev uppfattning om sjukskötarnas bildningsgrad och uppfostran”. 1923 skrevs även en rubrik i en Stockholmstidning: ”Slangorden en fara för ordskatten”. Man menade att slangorden bör undvikas i alla sammanhang. Men desto längre tid som gått ju mer börjar vi alla acceptera slangorden och de flesta tycker att det är okej för alla att... Köp tillgång för att läsa mer

Slang förr och nu | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh