Slang och svordomar i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • B
  • 9
  • 2123
  • PDF

Slang och svordomar i Sverige | Rapport

En rapport om slang och svordomar i Sverige där eleven svarar på följande frågeställningar:
- Hur uppkom slangspråket och svordomar?
- Varför använder vi oss av slang ord och svordomar?
- Hur är slangspråket och svordomarna i olika kulturer och subkulturer? Skiljer de sig från varandra?

Innehåll

Inledning
Syfte och frågeställningar
Bakgrund
Avhandling
Diskussion
Avslutning, analys
Källförteckning

Utdrag

Inledning
Jag har valt att skriva om slang och svordomar, då det är ett aktuellt språk inom åldersgruppen 12-20 år runtom hela världen. Det har pågått en utveckling i det svenska språket mot ett alltmer informellt och vardagligt språk i både tal och skrift med ökat bruk av slang. Detta beror ytterst på media och att samhället har blivit mer jämlikt. Det informella språket har kommit i samband av media då man använder sig av snabba kommunikationer som chatt och sms där man oftast använder sig av korta och ofullständiga meningar, alltså förkortningar. Det kan även förekomma att vuxna personer använder sig av slang och svordomar som de har fått ta med sig från deras tid. I det svenska samhället har slang och svordomar blivit alltmer vanligt, detta kan vara på grund av media och musik som ungdomar lyssnar på idag.

Bakgrund

Slang är ett engelskt ord av oklart ursprung. Det är ett talspråkligt fenomen. Det kan förekomma i skrift i dialoger eller som stildrag i skönlitteratur. Slang finns så långt språket har funnits och har alltid påverkat språket. Ofta hämtas orden man använder som slang från engelska, romani eller från olika subkulturer. I och med att engelskan är det största världsspråket så hämtas den mesta slangen därifrån, genom bland annat musik och media. Det romerska folket bar med sig ursprunget till slangen när de spred sig över Europa under 1400-talet. De plockade dessutom med sig ord från andra språk som slaviska och rumänska på sin... Köp tillgång för att läsa mer

Slang och svordomar i Sverige | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.