Slang och dess påverkan | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • C
 • 2
 • 1192
 • PDF

Slang och dess påverkan | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som redogör för slang som språkligt fenomen. Eleven diskuterar slangordens framtida påverka på det svenska språket, och lyfter även fram bakomliggande orsaker till användandet av slang och språkförändringar.

Elevens kommentar

Diskutera djupare vilka anledningar som kan ligga bakom slangord och hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden. Om de dör ut eller ännu mer populära.

Utdrag

Språkförändringar sker ständigt och nya företeelser uppkommer samtidigt som tekniken växer och framför allt kontakten med nya språkgrupper skapas nya ord. En del ord bevaras och andra glöms bort. Att slangord börjar bli mer och mer populärt främst bland ungdomar har olika anledningar. Det intressanta är om vuxna kommer använda dessa ord och inte minst om slang kommer bli en del av vårt gemensamma språk?
Slangord är ett slags språk. Ett språk som länge tillbaka funnits i alla typer av språk men man vet inte säkert på när de började användas, bara att det har funnits i svenskan länge. Däremot vet man att slangen kom till Sverige i mitten av 1800-talet. Numera användas slang framför allt i talspråket och många av de nya slanguttrycken beror på kontakter med andra språkgrupper som exempel arabiska och kurdiska. Detta påverkar språket både negativt och positivt, det beror på vem man frågar. Många äldre människor som varit med och upplevt hur språket förändrats över tid, kan tycka att det nya moderniserade språket inte håller den klass som de varit vana vid. De har en poäng eftersom vårt språk förändras mycket på grund av slangorden och det är vanligt att man drar kopplingen mellan invandrare och låg status. Vidare är detta sammanhang något som ofta ses som en förklaring, vilket inte har en speciellt positivt klang snarare tvärtom... Köp tillgång för att läsa mer

Slang och dess påverkan | Inlämningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  väldigt bra skrivit, bra med källhänvisning.
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och faktarik text. Rekommenderas
 • 2017-04-13
  Intressant och informativt arbete.
 • 2016-03-10
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Vet inte hur du fick C, ????