Slangord och språkutveckling | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Slangord och språkutveckling | Diskuterande text

En diskuterande text om användandet av slang inom det svenska språket och bland invandrare, samt om hur och varför språket utvecklas med nya ord och slang. Eleven, som själv har arabiska som modersmål, reflekterar kring slang och låneord utifrån ett personligt perspektiv.

Utdrag

Svenska är presis som alla andra språk har pågått en utveckling i vardagliga ord och detta på grund av samhällsutvecklingen och denna text handlar om slang och diskuterar om det är bra eller inte att nya ord lägg till i svenska.
Slang är ett låneord från ett annat språk eller kan vara småord som ersätter riktiga ord och används i både tal- och skriftspråk.
Många tror att slangord är ett typiskt språk för ungdomar eller lågutbilde personer men slang kan inte tillhöra bara en speciell grupp utan de flesta vuxna kan använda några slangord i sitt yrke som kan kallas yrkesslang t.ex. att förkorta tekniska termer (Nilsson, 2002)... Köp tillgång för att läsa mer

Slangord och språkutveckling | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.