Slangord i det svenska språket av Ulla-Britt Kotsinas | Referat

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Komvux
 • Svenska 2
 • B
 • 2
 • 788
 • PDF

Slangord i det svenska språket av Ulla-Britt Kotsinas | Referat

Ett referat av Ulla-Britt Kotsinas artikel "Språkets uppkomlingar", där slangord i det svenska språket diskuteras. Eleven ger exempel på slang från artikeln, och beskriver hur synen på dessa förändrats med tiden.

Utdrag

I sin artikel ,,Språkets uppkomlingar” ur Språkvård, nummer 03 år 2003, skriver Ulla-Britt Kotsinas, professor i nordiska språk i Stockholm, om hur slangord snarare förnyar och vitaliserar språket än att utarma det. En seglivad uppfattning om slangord är att deras livslängd är ganska kort men sanningen är att slangord inte försvinner så fort som många tror. Hon nämner att en del slangord, efter en lång hård kritiserande tid, accepteras i normala språkbruket och används även idag utan förståelse att de var en gång slangord.

Enligt författaren, belysas ur en Stockholmstidning 1923 ”Slangord en fara för ordskatten” att slang förstör språket och sättet att kommunicera, därför borde dem undvikas och även med motarbetas.

Ulla-Britt nämner att en del frekventa slangord har en viss livslängd, dem försvinner efter en tid eller omvandlas till nya. De slangord som var moderna på 1900-1950 är närmas okända av dagens tonåringar. Dessutom, påstår författaren att det finns slangord från 17-1800 talet som lyckades överleva från generation till generation som... Köp tillgång för att läsa mer

Slangord i det svenska språket av Ulla-Britt Kotsinas | Referat

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ---------------------------------------------------------
 • 2015-08-18
  Som referat kändes det lite för lång.
 • 2016-03-02
  Skriven av Studerande på Termin 7
  BraaaaaqaqaaqaqqaqaqaAAaqqq