Slaveriets Historia och Betydelse i Latinamerika

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Historia 2a
 • MVG
 • 13
 • 4360
 • PDF

Slaveriets Historia och Betydelse i Latinamerika

En undersökning om slaveriets och slavhandelns betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Latinamerika under 1800-talet. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

1. Hur förändrades ekonomin i och med slaveriet i Latinamerika under 1800-talet jämfört med innan?
2. Hur kommer det sig att slaveriet fungerade som system under en sådan lång tid i Latinamerika?
3. Vilka konsekvenser hade slavarnas situation och slavuppror för ekonomin i slavsamhällen runt om i Latinamerika?
4. Hur stod sig de olika Latinamerikanska slavsamhällena i konkurrens till varandra och hur påverkade det handeln med resten av världen och som resultat den lokala samhällsekonomin i Latinamerika?

Lärarens kommentar

Bra.

Innehåll

1. Inledning
- Bakgrund
- Syfte
- Frågeställningar
- Källor
- Källkritik
- Metod

2. Undersökning
- Cuba
- Brasilien
- Övriga Latinamerika

3. Avslutning
- Resultat
- Analys

4. Källförteckning
- Källor
- Litteratur

Utdrag

"2. Undersökning:
2.1 Cuba:
Under de första decennierna av 1800-talet gick Cuba igenom en ekonomisk revolution på grund av slaveriet. Från att tidigare varit en ekonomisk baksida av Latinamerika med lite tobaksodling som näringsliv till att gå till att bli världens ledande sockerproducent.

Det var med hjälp av den spanska regeringen som expansionen inleddes och gjorde så att 70 % av Cubas export bestod av socker på 1800-talet. Cuba hade ett försprång gentemot de andra omgivande öarna då jorden var väldigt bördig och den övriga geografin var så varierande att man kunde få bränsle av skog och även kunde transportera.

Men det var slaveriet som gjorde framgången till ett faktum. Den arbetskraften som slavarna bidrog med som inte kostade plantageägarna några större summor gjorde att dem gick med större vinst på skördarna."... Köp tillgång för att läsa mer

Slaveriets Historia och Betydelse i Latinamerika

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En bra skriven text. Är faktiskt till hjälp.