Slavhandeln och slavarnas liv | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
 • Historia 1b
 • Inget betyg givet
 • 5
 • 1218
 • PDF

Slavhandeln och slavarnas liv | Rapport

En rapport om slavhandeln på 1800-talet och om hur livet kunde se ut för en slav. Rapporten utgår från frågeställningarna:

- Hur började slavhandeln?
- Vad arbetade slavarna med?
- Hur blev slavarna behandlade?
- Fanns det någon motståndare?

Lärarens kommentar

Mycket bra skrivet och resonerat. Eleven tar upp dem grundläggande förutsättningarna till slaveriet och slavar.

Innehåll

Slaveri - En världshistoria om ofrihet

1. Inledning
2. Syfte och frågeställningar
3. Metod
4. Resultat
5. Diskussion och reflektion
Källförteckning

Utdrag

Sammanfattning
I det här arbetet har jag tagit reda på mycket om hur det var att vara en slav på 1800 talet. Jag har svarat på mina frågeställningar angående livet som slav men även lite om hur allt startade. I resultatet har jag skrivit all fakta jag har hittat som enligt mig passar in på mina frågeställningar. I det fakta jag har skrivit tycker jag att man hittar svaren till frågorna enkelt.
Jag har diskuterat om hur världen skulle se ut om slaveriet inte inträffade och hur det skulle se ut om det var vita som var slavar istället.
Jag har kommit fram till i detta arbete är att även om slavhandeln är ett förskräckligt brott mot mänskligheten är det en viktig lärdom. Om inte slavhandeln skulle ha existerat skulle nog inte USA vara lika utvecklat med samma ekonomi som de har idag. Afrika skulle nog vara mer utvecklat eftersom att de inte skulle ha försvunnit lika många människor därifrån.

1. Inledning
Jag har valt att skriva om slaveriet och hur livet för en slav såg ut eftersom att jag tycker att det är en väldigt viktig händelse i historien. Jag vill ta reda på hur stor påverkan slaveriet har på dagens samhälle. Jag skriver om detta eftersom att slaveri är något som jag tycker är viktigt att diskutera och veta om så att vi tillsammans kan förhindra att detta händer igen... Köp tillgång för att läsa mer

Slavhandeln och slavarnas liv | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-01
  Bra skriven !, sista delen hjälpte mig mest!
 • 2017-02-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jättebra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2016-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ergnerklgjreklgreklgklrew