De Små Tingens Gud av Arundhati Roy | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • International Baccalaureate (IB) 1. IB
  • Svenska
  • A
  • 3
  • 1053
  • PDF

De Små Tingens Gud av Arundhati Roy | Analys

En analys av Arundhati Roys roman "De Små Tingens Guld". Fokus ligger på romanens titeln ("De Små Tingens Guld") och vilken betydelse titeln har för det övriga verket. Eleven diskuterar bland annat möjliga tolkningar av titeln.

Lärarens kommentar

Väldigt bra, högsta betyg.

Elevens kommentar

Jag är väldigt nöjd med uppsatsen.

Utdrag

"De Små Tingens Gud av Arundhati Roy är roman som handlar om tvillingarna Esthappen och Rahel i Kerala i Indien. Den berättar om deras liv under många stora händelser. De Små Tingens Gud är en annorlunda roman jämfört med de flesta moderna verk, men det är inte bara innehållet i denna roman som är speciellt. Själva titeln De Små Tingens Gud har en djupare betydelse än bara ett namn eller en titel, och hur stor betydelse titeln har i romanen visas på många ställen i texten. Jag ska analysera möjligheterna av olika betydelser av titeln. I romanen finns det många exempel på hur just De Små Tingen och De Stora Tingen är använt, både i samband med och utan en Gud. Detta visar hur stor betydelse titeln har, och det är just dessa betydelser jag ska undersöka."... Köp tillgång för att läsa mer

De Små Tingens Gud av Arundhati Roy | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-06-16
    Prima kvalité. Bra inledning så att man kommer in i den. Det som gav mig mest inspiration var nog hela texten och det den får extra plus för är att den innehåller hänvisningar till boken. Kunde nog inte gjorts bättre.

Material relaterade till De Små Tingens Gud av Arundhati Roy | Analys.