Sms-kommunikation | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 880
 • PDF

Sms-kommunikation | Utredande text

En utredande text om sms-kommunikation i dagens samhälle. Eleven diskuterar vad som kännetecknar sms-kommunikationen, hur ungdomar använder det samt vilka fördelar det har.

Innehåll

- Sms-kommunikation
- Källor

Utdrag

Kommunikation mellan människor har sedan urminnes tider varit en betydande förutsättning för en social, psykisk och kulturell samhällsutveckling. Genom text, tal och tecken har tankar, åsikter och information förmedlats mellan människor runt om i världen. Idag spelar internet en stor roll i våra liv och därför sker stor del av vår kommunikation genom de snabba kommunikationsmedlen som bland annat chatt, e-post och sms. Synnerligen sms-kommunikation är utmärkande och har blivit en del av unga människors vardag. Hundratusentals sms skickas varje dag runt om i Sverige och har genom åren kommit att bli ett nytt kommunikationsmedel. Men hur fungerar egentligen sms-kommunikation? Kommer de ungas vardagliga språk att förändras? Och vad gör SMS-språket så populärt?
Generellt kan man säga att SMS-språket är mer kortfattat än annan kommunikation. Smilisar, förkortningar, dialekt, slang och avsiktliga okonventionella stavningar är vanligt förekommande i SMS-språk, samtidigt som onödiga ord och formaliteter ofta utelämnas. Språket går att likställas som en kreativ blandning mellan talad och långsam skriftlig kommunikation och karakteriseras som det tämligen snabba och enkla sättet att förmedla ex. tankar... Köp tillgång för att läsa mer

Sms-kommunikation | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag finner denna artikel väldigt utförligt gjord, dock kan avslutningen bearbetas och avslutas i finess.
 • 2015-06-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  den är bra, lätt att följa texten