SMS-språket hotar psyket | Referat | Svenska som andraspråk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Svenska som andraspråk
  • G
  • 1
  • 113
  • PDF

SMS-språket hotar psyket | Referat | Svenska som andraspråk

Ett mycket kort referat av Li Hillkers artikel "SMS-språket hotar psyket" (publicerad i hallands Nyheter, 12-12-2009). Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk, och att det förekommer grammatiska och språkliga förbättringsmöjligheter.

Utdrag

"I sin artikel "SMS-språket hotar psyket", som finns på Hallands nyheter, skriver gymnasieläraren och författaren Li Hillker, om hur SMS-språket påverkar oss och kan komma att ändra på svenska språket i framtiden."... Köp tillgång för att läsa mer

SMS-språket hotar psyket | Referat | Svenska som andraspråk

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-14
    allt finns i uppsatsen men källor saknas .. jag har använt boken som materiel mest