Social fobi | Behaviorism och det biologiska perspektivet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Psykologi 1
  • A
  • 4
  • 157
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Social fobi | Behaviorism och det biologiska perspektivet

Den här fördjupningsuppgiften tar upp den psykiska sjukdomen social fobi ur två olika psykologiska perspektiv, behaviorismen och det biologiska perspektivet. En typiskt patient beskrivs, typiska symtom beskrivs och två olika behandlingsmetoder, en ur varje perspektiv, förklaras och diskuteras.

Innehåll

Social fobi ur två perspektiv

- Min patient
- Symtom
- Orsaker ur ett behavioristiskt perspektiv
- Orsaker ur ett biologiskt perspektiv
- Behandling enligt behavioristiskt perspektiv
- Behandling enligt biologiskt perspektiv
- Bästa teorin inom den sociala fobin

Utdrag

Min patient
Min patient är en 17 årig tjej. På grund av hennes förflutna så har hon en väldigt dålig självkänsla, inom hennes barndom och skolår har hon blivit utsatt för mycket mobbning och kränkningar. Idag har de upphört men hon har fortfarande svårt att gå till skolan, hon väljer att sjukanmäla sig från skolan när det är dags för muntliga presentationer eller andra sociala sammanhang. Min patient är en mycket tolerant och godhjärtad människa, hon har aldrig riktat kritik, hat eller dömande åsikter mot andra människor men ändå har hon väldigt svårt att få vänner. Hon sitter ofta tyst i skolan och bidrar inte med mycket prat, hon undviker och tackar nej till fester och middagar hennes klasskompisar ordnar. Hon har hela sitt liv haft hårda och strikta regler på sig själv då det...
---
Symtom
De symtom min patient drabbas av vid en social situation där hon känner sig obekväm är flera och handlar om allt från fysiska besvär till tankemässiga besvär, alla besvär kan förklaras som ångestsymtom. De fysiska besvären handlar ofta om rodnad, svettningar, pulsökning, darrning, illamående, andnöd osv, kan beskrivas som besvärligare och starkare symtom för nervositet. Vilket leder oss in på de känslomässiga symtomen som handlar om just nervositet, rädsla och pinsamhet. De beteendemässiga symtom som upplevs vid en obehaglig situation är först och främst att patienten försöker...
---
Orsaker ur ett behavioristiskt perspektiv
Enligt inlärningspsykologin, även kallat behaviorismen, menas det att fobier uppstår när vi betingar ett beteende genom belöning eller bestraffing, det handlar alltså om ett inlärningsfel. Blir vi belönade efter en handling så vill vi utföra den handlingen igen. Men om en bestraffning uppstår efter en handling så vill vi gärna undvika att utföra den handlingen igen. Då patienten ofta upplever ångestsymtom vid en obehaglig situation så... Köp tillgång för att läsa mer

Social fobi | Behaviorism och det biologiska perspektivet

[0]
Inga användarrecensioner än.