Social fobi och depression | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • A
 • 2
 • 1167
 • PDF

Social fobi och depression | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som lyfter fram och utreder social fobi och depression. Eleven redogör för sjukdomarna och presenterar olika åtgärder med koppling till psykologiska teorier.

Utdrag

”I vårt samhälle ställs det oerhört många krav på oss att vi ska vara socialt framåt för att vara lyckade”
Problemet är att man redan har förbestämt sig hur folk kommer tycka, vilket är baserat på en eller flera negativa händelser och därefter tar skulden på sig själv. Med detta i tankarna växer ens negativa attityd vilket leder till sämre självkänsla. Du tror inte längre på dig själv och undviker konflikter där folk kan ta för sig och tycka och tänka vad de vill om Dig.
Lärarens problem kan vi knyta samman med den kognitiva psykologin som betecknar människans intellektuella funktioner, och studerar våra mentala förmågor. Det finns ett tankemönster som vi tidigare under livet byggt på genom erfarenheter och inlärning. Detta styr vårt sätt att tänka och uppfatta nya situationer. Under den kognitiva psykologin finns det två utgångspunkter som varje individ går efter. Den första är hur vi tänker, tolkar och fattar beslut utifrån vårt tankemönster. Det andra är vårt sätt att uppfatta och tolka situationer som ofta avgör hur vi kommer reagera känslomässigt. Det är oftast så att tanken leder till en känslomässig reaktion. Jag tror läraren tänker att hon är rädd för att göra bort sig, och därför sänker sina förhoppningar... Köp tillgång för att läsa mer

Social fobi och depression | Fördjupningsuppgift

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra information
 • 2014-12-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra skrivet!!