Social på nätet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Social på nätet | Utredande text

En kort och enkel utredande text som handlar om att vara social på nätet, och hur det skiljer sig åt från att vara social ansikte mot ansikte. Eleven ställer sig frågan: Hur påverkas samhället och individen av internetanvändningen idag? Ämnet reds ut utifrån ett antal relevanta källor.

Observera att texten är skriven i kursen Svenska som andraspråk 3 och har viss språklig förbättringspotential.

Utdrag

På 1950-talet kunde människor bara läsa morgontidningen, lyssna på radio, prata korta samtal i telefon eller tala med folk som bodde i närheten. På 1960 och 1970-talet kommer teve, kvälls och veckotidningar. Nuförtiden har många tillgångs till internet i surfplattor, bärbara datorer och smartphones med mera. Internet används nu mer nästan av alla. Alla kan skriva, söka nyheter och information, videochatta med andra människor eller titta på underhållning. Internet är också en makand där man säljer och köper varor eller tjänster över hela världen. Idag har internet påverkat individens beteende stor utsträckning. Internät har underlättat det dagliga livet men finns det de som säger att det kan vara väldigt negativt. Hur påverkas samhällen och individen av internetanvändning idag ? Är sociala medier som Facebook bra eller inte ?... Köp tillgång för att läsa mer

Social på nätet | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.