Social network sites | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Engelska B
  • C
  • 2
  • 603
  • PDF

Social network sites | Argumenterande text

En text på engelska om sociala nätverkssajter (social network sites), där eleven presenterar både för- och nackdelar med användningen av dessa. Fokus ligger bland annat på anonymitet, mobbning och förbättrade kommunikationsmöjligheter.

Notera att källor saknas, men att dokumentet innehåller lärarens kommentarer och förbättringsförslag.

Lärarens kommentar

Good introduction and conclusion. You discuss the pros and cons with social networks. You also refer to an article that you have read on the subject. You give your own opinions and suggest solutions to problems. Your text is interesting to read, but the language mistakes makes it difficult to understand sometimes. Your language is quite idiomatic and fluent, but you make quite a lot of grammar mistakes. You have a good vocabulary, but you need to practice spelling. Some expressions are too informal for this kind of text.

Elevens kommentar

Det finns ett par grammatiska fel (som är markerade i texten) - ta tiden och kontrolläs, och förbättra dessa.

Utdrag

"Is Social network used the right way, or is it getting abused in the wrong way? What do I mean by saying this ?

One is using the social networks in the right ways. Such as connecting with long lost friends or using it to stay updated with either locals or some huge interest. However, some is are abusing the social networks. Such as predators or internet-trolls going way too far. People that abuse them social networks are idiots . Even though one ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Social network sites | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.