Social rörlighet: Individens möjligheter till klassresa | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • C
 • 6
 • 1392
 • PDF

Social rörlighet: Individens möjligheter till klassresa | Fördjupningsarbete

Ett kort fördjupningsarbete som handlar om social rörlighet, som syftar till att undersöka individens möjligheter till klassresa. Genom att använda verktyg från sociologin, främst Pierre Bourdieus begrepp om kapital och habitus, analyseras vad som påverkar individers klasstillhörighet och hur samhället är uppbyggt när det gäller olika samhällsklasser.

Lärarens kommentar

Väl formulerad med en genomtänkt diskussion.

Innehåll

Social rörlighet: Individens möjlighet till klassresa

1. Inledning
2. Metod och material
3. Bakgrund
4. Slutsatser och diskussion
Källförteckning

Utdrag

1. Inledning

I dagens samhälle är alla människor indelade i olika klasser, vi tillhör olika nivåer av samhället som avgörs av allt vårat kapital. Kapitalet mäts i kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapitalt och symboliskt kapital.

Det ekonomiska kapitalet handlar helt enkelt hur mycket pengar du har, och ekonomiskt värdefulla egendomar. Det sociala kapitalet syftar på dina kontakter, din familj, vänner osv. Ditt sociala nät med andra ord. Det kulturella kapitalet belyser din kontakt med finkulturen, hur kultiverad man är osv.

Har man mycket kapital tillhör man de högre klasserna, de som utav samhället anses vara finare, och vice versa. I dagens samhälle spelar klasstillhörighet en stor roll, och i många fall är det i din klass du identifierar dig som individ. En viss klasstillhörighet kan påverka dig som människa och ditt beteende samt välmående. Tillhör man de lägre klasserna ses man socialt sett som sämre och nedvärderad, något som inte bidrar till en positiv effekt hos individen

2. Metod och material

Mitt syfte med detta arbete är alltså att ta reda på mer om hur det allmänt ser ut när det gäller att göra en klassresa, alltså resa sig ur de lägre samhällsklasserna upp till de högre klasserna. Hur påverkar samhället ens möjligheter att genomföra detta, och hur mycket ansvar ligger hos individen själv?

Min frågeställning är: Hur ser individens möjlighet till att göra en klassresa ut idag?... Köp tillgång för att läsa mer

Social rörlighet: Individens möjligheter till klassresa | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är väldigt bra men hade kunnat utvecklats.
 • 2015-09-13
  Skriven av Studerande på Termin 4
  jag tycker att den är välskriven ,jag bra ider
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra struktur och innehåll