Sociala medier genom tiderna | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 730
  • PDF

Sociala medier genom tiderna | Essä

En essä som kort redogör för hur sociala medier har utvecklats genom tiderna. Eleven tar upp ämnen som bl.a. kyrkans inflytande under medeltiden, boktryckarkonsten och den industriella revolutionen.

Utdrag

"Sociala medier har alltid påverkat människan och samhället men det har sett olika ut under århundradena. Från att endast ett fåtal kunde läsa till att alla kan uttrycka sina åsikter på internet. Redan under medeltiden användes sociala medier för att utöva makt och..."... Köp tillgång för att läsa mer

Sociala medier genom tiderna | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.