Sociala medier i Kina och i Sverige | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 11
  • 2816
  • PDF

Sociala medier i Kina och i Sverige | Rapport

En utförlig rapport som handlar om användningen av internet och sociala medier i Kina respektive i Sverige. Rapportens syfte är att undersöka användarnas frihet att tillgå alla delar av internet i de olika länderna. Eleven undersöker detta utifrån frågeställningarna:

o Är internet och användningen av sociala medier begränsad i Kina? Går det att jämföra Kinas internetklimat med Sveriges?
o Vad censureras i respektive länderna?

Lärarens kommentar

Källorna är angiven på fel sätt. Istället för att skriva författare och förlag har jag klistrat hela länken. Det blir problematiskt att kontrollera källan i efterhand eftersom länkadressen kan ändras.

Elevens kommentar

Lagt mer tid för att förbättra det formella delen. Uppbyggnaden, källhänvisning osv så de skulle angivas på korrekt sätt.

Innehåll

Social medier i Kina och i Sverige

1 Inledning
1.1 Syfte och frågeställningar
1.2 Metod
1.3 Material och källkritik
2 Resultat- Sociala medier
2.1 Censur
2.2 Sociala medier- vapen för medborgarna
3 Analys - Skillnader och likheter
4 Sammanfattning och slutsatser
5 Referenslista

Utdrag

1 Inledning
Internet fick en ökad plats i vår vardag i senaste året. Användningen av internet och sociala media är större än någonsin. Människor organiseras, kontaktar och söker information på internet och sociala media och sociala media blir faktiskt viktigt del av vår tillvaro.

1.2 Metod
Det som ska redas ut i denna uppsatts är hur vi använder sociala medier i respektive land. Och på vilket sätt skiljer det sig? Eftersom fenomenet social media är så brett valde jag att avgränsa ämnet till en analys i form av jämförelse av hur stort är den cyber friheten i Kina och Sverige och hur samhället på verkas av sociala medier. Sociala medier har stort vikt i vårt samhälles utveckling och den kommer troligen vara lika viktigt verktyg och plattform där individer uttrycker sina åsikter i framtiden. Svårigheter som jag har stött under uppsatsen är hitta information på kinesiska som diskutera politiskt känsliga delar av frågan... Köp tillgång för att läsa mer

Sociala medier i Kina och i Sverige | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Sociala medier i Kina och i Sverige | Rapport.