Sociala mediers roll - Facebookvänner | Essä

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 2
  • 778
  • PDF

Sociala mediers roll - Facebookvänner | Essä

En essä där eleven med utgångspunkt i ett flertal olika artiklar diskuterar sociala mediers roll och inflytande på vårt förhållningssätt till vänskap, med fokus på begreppet "Facebookvänner"

Lärarens kommentar

Mycket bra, inga dåliga kommentar.

Utdrag

"Sociala medier är ett begrepp med syftet att vara social. Bygga förtroende och relationer. Det är en kommunikationskanal för att dela med sig av tankar och åsikter, musik och filer, eller bilder. Vårt ändamål är med sociala medier måste vara att behålla gamla vänskapers relationer och skaffa fler nya vänner. Men vilken roll spelar..."... Köp tillgång för att läsa mer

Sociala mediers roll - Facebookvänner | Essä

[0]
Inga användarrecensioner än.