Sociala normer, auktoritet och lydnad | Experiment

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • C
 • 4
 • 1121
 • PDF

Sociala normer, auktoritet och lydnad | Experiment

Ett experiment i Psykologi 1, med fokus på sociala normer, auktoritet och lydnad. Eleverna sätter upp två lappar på olika dörrar i skolan med texten ”Gå runt // Vaktis”, en i små bokstäver och en i stora, för att se hur många som följer lappen eller inte. Syftet med experimentet var att undersöka hur en person reagerar på auktoritet samt deras lydnad och konformitet, och eleverna redogör och diskuterar resultaten.

Innehåll

Experiment

- Inledning
- Hypotes
- Metod
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Mest intressanta var den tjej som gick igenom dörren från hållet med liten text och sedan gick runt från ekonomi där det var stor text. Alltså var det inte någon markant skillnad, men ändå en skillnad.

Hur man reagerar på lappen är förmodligen hur man har växt upp med etik & moral. Hur man hanterar vad som är rätt och fel. Om vi sätter upp lappen så kommer folk tro att vi skojar med de, men inte om vaktis sätter upp lappen. Det blir en annan auktoritet att lyda, exempelvis om... Köp tillgång för att läsa mer

Sociala normer, auktoritet och lydnad | Experiment

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra som attans alltså