Socialdemokraterna: Förbättra skolan | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 2
  • 646
  • PDF

Socialdemokraterna: Förbättra skolan | Debattartikel

En debattartikel som argumenterar utifrån Socialdemokraternas perspektiv för olika åtgärder som ska förbättra skolan i Sverige. Mindre storlek på klasserna, tidiga insatser och senare betyg är några av de åtgärder som tas upp här.

Lärarens kommentar

Mycket bra text. Bra språk, bra styckeindelningar.

Utdrag

Resultaten i skolan har sjunkit sex år i rad, var åttonde elev når inte målen i grundskolan. Detta är ett problem som vi i Socialdemokraterna vill lägga större tyngd kring. Vi tycker det är viktigt att hjälpa de elever som känner att de har det lite svårare i skolan, långt ifrån alla har samma förutsättningar att lyckas i dagens samhälle. (2) En del saknar förälder där hemma som har förtroende för dem, vissa saknar någon som kan hjälpa till med läxan, en del har inte förutsättningarna ekonomiskt. Eller andra som faktiskt inte ser någon anledning till att göra bra ifrån sig. I dagens samhälle rankas elever alldeles för enkelt efter deras ställning i skolan, av både lärare och andra elever. De rankas som de misslyckade eller de lyckade.


För att försöka få fler elever att klara av målen när de avslutar grundskolan vill vi i Socialdemokraterna att lärare ska lägga större tyngd och ägna mer tid åt de elever som behöver lite extra hjälp. Det betyder inte att lärare ska strunta i de ”duktiga” eleverna, det handlar självklart inte om att sänka deras status och få dem att inte längre vilja vara duktiga... Köp tillgång för att läsa mer

Socialdemokraterna: Förbättra skolan | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.