Socialdemokraterna | Sverigedemokraterna | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Samhällskunskap A
  • B
  • 4
  • 1177
  • PDF

Socialdemokraterna | Sverigedemokraterna | Jämförelse

En kortare jämförelse av de två svenska riksdagspartierna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Fokus ligger framför allt på de två partiernas respektive ideologiska grund - bland annat med utgångspunkt i följande frågor:

- Vilka ideologier har partierna utgått från? Vad innebär ideologin?
- Vad har partierna gemensamt?
- Vad skiljer dem mest åt?
- Vilka är partiernas hjärtefrågor samt viktigaste valfrågor inför val 2014?
- Vilka andra partier kan dessa partier samarbeta med? Varför?
- Vilka partier skulle de inte samarbeta med? Varför inte?
- Jämförelse mellan 3 olika samhällsfrågor från varje parti.
-- Vad tycker partierna om homoäktenskap?
-- Vad tycker partierna om abort?
-- Vad tycker partierna om EU?

Innehåll

SOCIALDEMOKRATERNA OCH SVERIGEDEMOKRATERNA
- Jämförelse
- Källor (som fotnoter)

Utdrag

"Det socialdemokratiska partiet är grundat i Socialismen, den är ett socialdemokratiskt politiskt parti men den skiljer sig ändå lite ifrån de grunden som socialismen har. Man kan säga att partiet är mer Socialliberalistisk än bara Socialistisk. Detta beror på bl.a. att de är inte överens om att hela ekonomin ska styras av staten. Staten ska såklart ha stor påverkan i ekonomin men inte styra det helt. Det betyder att det finns ett viss ekonomisk frihet inom det Socialdemokratiska partiet.

Det mesta av ideologin finns kvar inom partiets perspektiv och politisk riktning. Som till exempel ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Socialdemokraterna | Sverigedemokraterna | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.