Socialism, liberalism och ekologism | Växthuseffekten

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 3
  • 1339
  • PDF

Inlämningsuppgift: Socialism, liberalism och ekologism | Växthuseffekten

Text i Samhällskunskap 2 som tar upp begreppen socialism, ekologism och liberalism och deras olika syn på växthuseffekten.

Utdrag

Ideologier och deras olika syn på växthuseffekten
I denna text ska jag skriva om tre olika ideologier, socialism, liberalism och ekologism. Jag ska först beskriva de tre olika ideologierna och koppla dem till miljöproblemet koldioxidutsläpp. Sedan ska jag jämföra ideologierna med varandra och dra en slutsats.

Socialism är en ideologi som handlar om jämställdhet. Produktionsmedel ska ägas av folket genom staten eller på andra gemensamma sätt. Detta ska genomföras utan politisk våld. Det socialismen vill göra för att minska koldioxidutsläppen är att till exempel införa skatt för dem som kör bilar som drivs av fossila bränslen, högre flygskatt och att man helt enkelt måste betala mer för utsläppen man bidrar till. Samtidigt ska det införas bidrag till dem som väljer att vara miljövänlig för att det sak vara mer lockande. Till exempel bidrag för dem som kör miljövänliga bilar, åker lokaltrafik och så vidare. Det socialismen vill är att höja levnadsstandarden, göra bättre arbetsvillkor och utöka den gemensamma välfärden.

Ett exempel på ett företag som man kan se är socialistiskt är den globala miljöorganisationen Greenpeace. Det är en organisation som arbetar för exempelvis ett bättre klimat, en minskning av skogsskövlingen och ett renare hav. De tror inte på att våld är lösningen utan arbetar genom att övertyga ... Köp tillgång för att läsa mer

Socialism, liberalism och ekologism | Växthuseffekten

[0]
Inga användarrecensioner än.