Socialismen | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • MVG
 • 2
 • 974
 • PDF

Socialismen | Sammanfattning

En utförlig sammanfattning om socialismen. Här redogörs först för vad en ideologi är, sedan förklaras socialismens idéer och ursprung med fokus på Karl Marx teorier.

Utdrag

En politisk ideologi kan man kortfattat säga är ett system av tankar, uppfattningar och värderingar om hur samhället ska styras. Människor med samma politiska ideologi kan ibland bilda ett politiskt parti. De tre största ideologierna som politiker än idag får sina grundidéer ifrån är konservatismen, liberalismen och socialismen. Men det finns många fler ideologier som t.ex. nazismen, fascismen, feminismen, ekologismen o.s.v. Den största ideologiska skillnaden finns mellan demokrati och diktatur. Själva ordet ideologi betyder läran om idéer och kommer från grekiskan.

Socialismen är främst en ideologi som vill framhäva hur viktigt det är att samhället inte är indelat i olika klasser. De kämpar mot att kapitalisterna inte ska kunna utnyttja arbetarna till sin egen ekonomiska fördel. Man ska ha samma möjligheter vare sig man är fattig eller rik. Innan socialismen var det väldigt många orättvisor i samhället och de fattiga, som oftast inte hade råd med någon utbildning, fick jobba i otrygga miljöer med låga löner samtidigt som de rika tjänade ännu mer pengar. Den franska revolutionen var ett steg mot... Köp tillgång för att läsa mer

Socialismen | Sammanfattning

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-12
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycktet bra sammanfattat, väldigt bra text för att få en bra inspiration
 • 2016-02-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra skrivet och bra fakta tas upp
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fvgbhjikolpokijuhgfdfghuji
 • 2015-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra och rik på fakta.