Socialliberalism | Bakgrund och Konsekvens | Samhällskunskap B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Samhällskunskap B
 • B
 • 5
 • 3079
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Socialliberalism | Bakgrund och Konsekvens | Samhällskunskap B

En fördjupningsuppgift om socialliberalism. Eleven redogör bland annat för teorins uppkomst, dess syn på ekonomisk utveckling, maktförhållanden, inflytande samt dess fördelar och nackdelar.

Innehåll

- Vilka historiska förklaringar finns det till teorins uppkomst?
- Hur ser den ekonomiska teorin på ekonomisk utveckling?
- Hur såg maktförhållandena ut–vilka fick skörda tillväxtens frukter och hur?
- Vilket inflytande har den ekonomiska teorin haft? Har teorin någon betydelse för dagens samhälle? Vad säger den om hur ett samhälle ska fördela sina resurser?
- Ser du några nackdelar med teorin?
- Ser du några fördelar med teorin?

Utdrag

"Vilka historiska förklaringar finns det till teorins uppkomst?
Socialliberalismen blev till 1842 i Storbritannien. Tack vare funderingar, idéer och åsikterna frambringades socialliberalismen. Detta går långt bak i tiden, det började redan i antiken av filosofer om hur alla människor borde få kunna leva i frihet då de uttalade sig om staten. Det dröjde till 1600-talet i England tills man verkligen vågade prata om liberalismen öppet. Det finns flera faktorer angående orsaken om uppkomsten av socialliberalism. En orsak är samhället. Fattigdom härjade i samhället och väldigt många fick arbeta och slita sig för att kunna försörja sig, men allt var förgäves då de enda som vann på detta var kapitalisterna. Oftast var det de förmögna som hade det billiga arbetskraften som fick kämpa sig igenom dåliga arbetsförhållanden. Kapitalisterna hade industrier och fabriker som de fattiga fick arbeta i och fick endast ihop en liten mängd pengar och resterande stora summorna gick till de rika fabriksägarna. Man kan säga att de fattiga blev fattigare och rika blev rikare. Socialliberalismen har även grunder från en upplysning från den brittisk kunga provisionen, vilket nådde fram 1842. Omständigheterna innanför den engelska kolgruveindustrin var en fråga som bearbetades och ifrågasattes av många."... Köp tillgång för att läsa mer

Socialliberalism | Bakgrund och Konsekvens | Samhällskunskap B

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, men du påstår att en av fördelarna med liberalismen är att människor som är fattiga kan få hjälp med det. Det är inte liberalism utan socialliberalism.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  gkdjamölgfdosa'pkfåäöadsfasd
 • 2016-03-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Väldigt utförlig och bra skriven.