Socialpsykologi och biologisk psykologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Psykologi 1
  • A
  • 4
  • 2407
  • PDF

Inlämningsuppgift: Socialpsykologi och biologisk psykologi | Frågor och svar

Inlämningsuppgift där det svaras på följande frågor inom socialpsykologi och biologisk psykologi:

Förklara hur människan påverkas av faktorer i sin sociala omgivning?
Vilka fyra faktorer ingår i en nära relation och vad finns det för olika teorier om jakten på "den rätte"?
Förklara hjärnans uppbyggnad och funktion

Lärarens kommentar

Du har gjort ett fint inlämningsarbete! I uppgift 1 har du dock glömt att behandla både grupptryck och social kontroll. Du kunde även ha nämnt om de socialpsykologiska experimenten vid social norm och grupptryck. Uppgift 2 beskriver du otroligt bra! Fint! I uppgift 3 kunde du ha nämnt vad höger hjärnhalva styr och vad vänster hjärnhalva styr. Sen saknar jag hypothalamus vid mellanhjärnan. Men hjärnan har du annars beskrivit riktigt bra.

Utdrag

1.. Din uppgift är nu att förklara hur människan påverkas av faktorer i sin sociala omgivning. (kap. 4, PowerPoints + internet).
Det räcker att du behandlar dessa punkter i din text:
(att passa in)I dagens Sverige behöver man inte vara en del av ett bondesamhälle för att överleva. Vi har idag en välfärdsstruktur som innebär att ingen kommer svälta ihjäl. Men ändå på ett psykiskt plan blir man nedstämd om man är utanför och inte tillhör någon kompiskrets, och där tror jag att behovet av att passa in kommer in i bilden. Det är endast om du passar in i gruppens normer för utseende som du blir accepterad och då ska man bete sig och klä sig på ett visst sätt, t.ex. i det mode som är ''inne'', och du ska vara skämtsam och få alla att skratta.
(sociala normer)Här i Sverige har vi oskrivna regler. Som utböling hade man efter 1 vecka sett att i det vardagliga Sverige så beter man sig på kontrollerade sätt. Det är oskrivna regler som egentligen styr ens vardag; ska du åka buss så ska du sätta dig ensam, när du väntar på bussen så ställer du dig inte bredvid någon, att man absolut inte tränger sig före i kön, trots att det är fullt lagligt, men ingen gör det. Man förväntas ta av sig skorna om man besöker någon. Vart man än går i Sverige är man medveten om de sociala normer som förväntas av en och som man skall följa för att inte bli tillsagd, med att någon ändrar sitt kroppsspråk. Det är som ...

---

2.
De fyra faktorerna är:
Kognitiv ömsesidighet – man ser sin partner och en själv som en sammansvetsad enhet. Det blir som om man är familj att man delar med sig av sina känslor, för att i och med sammansvetsningen, så delas tankar och känslor sinsemellan. Det jag känner ska min partner få veta. Känner jag ostabilitet i förhållandet ska min partner få veta det och utifrån det förbättra situationen.
Beteendemässig ömsesidighet – personen man är i förhållande med har stor inverkan på ens beslut och planer; hade jag planerat en weekendresa så hade min partner påverkat mitt val väldigt mycket ...

---

3.
Först och främst är hjärnan uppbyggd av 4 huvuddelar: storahjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen och mellanhjärnan. Vidare, i hjärnbarken som är storhjärnans yttersta lager, ingår pannlob, tinninglob, hjäss och nacklob. Dessa hjärndelar uppyller sin egen funktion för hjärnan: storhjärnan ger förmågan till abstrakt tänkande och förvaring av erfarenheter och kunskap. Det jag lär mig i skolan lagras i storhjärnan, och förmågan till att se samband mellan olika ting och sortera de i grupper därefter sker i... Köp tillgång för att läsa mer

Socialpsykologi och biologisk psykologi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.