Socialpsykologi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Psykologi 1
 • C
 • 5
 • 2272
 • PDF

Socialpsykologi | Sammanfattning

I denna översikt och sammanfattningen presenteras olika termer och nyckelbegrepp inom ämnet socialpsykologi. De beskrivs kort och ger en tydlig bild av ämnet.

Innehåll

Kommunikation
Informella och formella grupper
Roller
Rollkonflikt
De olika konflikthanteringssätten
Attityder
Normer
Grupptänkande
Konformitet
Lydnad - makt
Åskådareffekten
Härskarteknikerna
Slutsats

Utdrag

Roller:

...I alla grupper finns det en gruppledare. Det kan vara en formell gruppledare, en ledare som alltså har fått ansvaret att leda gruppen som till exempel en lärare eller tränaren för ett fotbollslag. Det behöver inte nödvändigtvis endast finnas en formell gruppledare utan i dessa grupper kan det även finnas en informell gruppledare, någon som styr gruppen med sin utstrålning och sin skicklighet. Det finns flera olika sätt för en ledare att leda sin grupp på, det absolut bästa sättet är genom ett demokratiskt ledarskap vilket menas med att man har egenskaper som gör att ens grupp respekterar och lyssnar på en samt att man kan ändra sina beslut om gruppen skulle tycka något annat. Utöver demokratiskt ledarskap finns det auktoritära samt...

Härskarteknikerna

Osynlighetsgörande, kan till exempel vara att man under tiden någon får ordet börjar hålla på med annat och låtsas att personen i fråga inte existerar.
Förlöjligande, menas med att man gör narr av en person. Man skämtar på andras bekostnad. Som exempelvis att man skrattar åt någon dialekt eller uttal.
Dubbelbestraffning, detta menas med att man blir bestraffad dubbelt, till exempel om din chef ber dig måla en teckning, du målar jätte noga men det tar för lång tid och du får skäll av din chef på grund av att du är för långsam. Skulle du då måla teckningen snabbare men mindre noggrant får du skäll av din chef för att teckningen är slarvigt gjord. Det är en form av dubbel bestraffning. I filmen ger dem oss ett tydligt exempel, när mannen med diabetes behövde sitt insulin då ställde dem vakten inför ett ultimatum att antingen ge mannen... Köp tillgång för att läsa mer

Socialpsykologi | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig jättemycket.