Socialt arbete | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Socialt arbete | Sammanfattning

En sammanfattning om socialt arbete som redogör för olika synsätt inom socialt arbete, hur socialt arbete har utvecklats som akademiskt ämne samt vad en socialarbetares uppgift är.

Innehåll

- Individuell uppgift: Introduktion till socialt arbete
- Referenslista

Utdrag

Socialt arbete gäller hela individuellt och familjeomsorgen.
Med att vare professionell det betyder att social arbetare måste kunna tillsammans med klienten förändrar och förbättra klienternas liv situation. Social arbetare måste ha kunskap för att hjälpa klienter att bli självständig med ekonomie, att få socialt trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att blir aktiva delegater i samhällslivet med mera.
Som en social arbetare måste man ha möjlighet att hantera samhällen på olika sätts, har kunskap för att lösa problem individ, i grupper, äldre, kön och etnicitet (Payne 2010).

Det finns tre olika synsätt när det gäller socialt arbete professionellt arbete.

Reflexivt – terapeutiskt synsätt som innebar att social arbetare hjälpa individ, grupper och ett kollektiv att kunna utveckla själv. Klienternas situation påverka hur socialarbetarna kan får information om just dessa problem. Det hjälpa socialarbetare att kunna förstår hur att... Köp tillgång för att läsa mer

Socialt arbete | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.