Sociolekt och dialekt | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 1
 • C
 • 2
 • 850
 • PDF

Sociolekt och dialekt | Sammanfattning

En kort sammanfattning av begreppet sociolekt och hur det relaterar till och skiljer sig från begreppet dialekt. Fenomenen beskrivs utifrån ett språksociologiskt perspektiv.

Innehåll

- Reflektioner kring språksociologi
- Källor

Utdrag

Trots att språket bara finns för att hjälpa oss att kommunicera med varandra på ett lätt sätt, kan man få reda på otroligt mycket genom att bara lyssna på hur någon pratar. Oftast kan man avgöra på ett ungefär varifrån personen kommer, hur gammal den är, om det är en kille eller en tjej och vilken samhällsklass den tillhör. Jag tänkte mest skriva om sociolekt och dialekt då de till en viss del hör ihop med varandra. Detta tycker jag förklaras bra här: Jan Einarsson skriver på sidan 155 i sin bok Språksociologi: "Gränsen mellan dialekt och sociolekt är oskarp. Inom ett visst dialektområde kan man finna sociala skiktningar i levnadsvillkor och språkbruk. Man kan också med blotta örat uppfatta att just själva bruket av dialekt, oavsett vilken, inom ett visst språkområde är klasskiljande. Grundprincipen är: Ju mer utpräglad dialekten är, desto längre ner på den sociala skalan befinner sig talaren. Det betyder t.ex. att snickarna i Trelleborg och Kiruna talar mer olikt... Köp tillgång för att läsa mer

Sociolekt och dialekt | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var en bra förklaring till sociolekt. jag blev hjälpt med min uppgift