Sociolekter bör värnas! | Debattartikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska som andraspråk 2
  • A
  • 2
  • 581
  • PDF

Sociolekter bör värnas! | Debattartikel

En debattartikel där eleven menar att sociolekter bör värnas då det kan utveckla språket och stärka gemenskapen hos en grupp människor. Eleven har också med motargument och svar på motargument.

Utdrag

Vi är så lika men ändå olika. Om vi kollar på vår arvmassa är vi människor 99 % lika genetiskt. Men när vi kollar runt om oss tycks vi se stora skillnader. Vi ser annorlunda ut, vi tänker olikt och tillochmed pratar på olika sätt. Det råder en stor språklig variation runt om i världen och även inom vårt land. Vi har dialekter, sociolekter, invandrarspråk och själva huvudspråket. Du som bor i Sverige känner säkert igen den så kallade Invandrarsvenskan. Vi kallar detta för en sociolekt.

En sociolekt är en social dialekt som finns i olika former. Variationen beror på vad personen har för yrke, kön, ålder och andra faktorer som karaktäriserar en människa. Liksom dialekter har sociolekter egna meningsuppbyggnader... Köp tillgång för att läsa mer

Sociolekter bör värnas! | Debattartikel

[0]
Inga användarrecensioner än.