Sociologi | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Sociologi
  • B
  • 4
  • 1619
  • PDF

Sociologi | Frågor och svar

Frågor och svar om sociologi där eleven har svarat på följande frågor:

1. Vad innebär det att se på samhället utifrån ett makrosociologiskt respektive ett mikrosociologiskt perspektiv? Förklara genom exempel värdet av att förstå samhället ur bägge perspektiven. Förklara detta genom att använda olika teoretiska perspektiv.

2. Vad innebär socialisation och hur fungerar det? Ge exempel på socialisation där du själv är med och påverkar. Titta även på socialisation strukturellt, genom exempelvis religion, och diskutera hur den kan bidra till att forma oss som individer.

3. Vårt liv är fyllt av situationer inom vilka vi har olika roller. Ge exempel på olika typer av roller, som du själv har/känner till. Beskriv hur krav och förväntningar från omgivningen skapar en känsla av tvång att agera på olika sätt i dina roller. Beskriv även vad en rollkonflikt innebär, vad den kan leda till för konsekvenser och vad vi man kan använda för strategier för att lösa den?

4. Samhället har genomgått stora förändringar de senaste tvåhundra åren. Beskriv några av förändringarna och vilken påverkan de har haft på dig som individ. Utifrån hur utveckling har sett ut, hur tror du att samhället kan komma att fortsätta utvecklas? (Här vill jag inte att du bara skriver vad du tror ska hända. När du drar dina slutsatser om framtiden ska du jämföra med det som orsakade förändringarna.)

Utdrag

1. Vad innebär det att se på samhället utifrån ett makrosociologiskt respektive ett mikrosociologiskt perspektiv? (E) Förklara genom exempel värdet av att förstå samhället ur bägge perspektiven (C). Förklara detta genom att använda olika teoretiska perspektiv (A).

Svar:
När man kollar på dagens samhälle så kan man se det på olika perspektiv, ett makrosociologiskt samt ett mikrosociologiskt perspektiv. Detta betyder att när man kollar på samhället från ett makrosociologiskt perspektiv så kan man se vad som sker utifrån stora händelser t.ex. hur staten, armen, skolan uppkommer samt hur arbeten delas upp genom att kolla på olika grupper i samhället. När man ser ifrån det makrosociologiska sättet så kan man inte se hur olika människor i samhället tänker samt hur de vill göra, man får därför bara en helhets bild på samhället, medan i mikrosociologiska perspektivet så fördjupar man sig i hur människor tänker och samt deras beteenden i mindre grupper, vilket gör att man inte kan se hela perspektivet utan bara det lilla men kanske det viktigaste då man får reda på hur olika människor tycker och tänker. När man kollar hur det ser ut i dagens samhälle så tycker många olika och andra människor kan tycka olika om varandra. Det kan allt bero ifrån hur man ser på folk, t.ex. stämplingsteorin, där man ser på brottslingar och deras handlingar vilket kan betyda att man ser dåligt på alla... Köp tillgång för att läsa mer

Sociologi | Frågor och svar

[0]
Inga användarrecensioner än.