Sociologi | Sammanfattning av ord och begrepp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Annat
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 669
 • PDF

Sociologi | Sammanfattning av ord och begrepp

En mycket sammanfattande och kort text över ord och begrepp som används inom sociologi - se alla begrepp som presenteras under "Innehåll". Varierande nivå på beskrivningarna som ges.

Notera att källor saknas.

Innehåll

ORD OCH BEGREPP INOM SOCIOLOGI
- Identitet
- Agenter (primära och sekundära)
- Socialisation (primär, sekundär, tertiär, dubbel)
- Internalisering
- Sanktion
- Position
- Roll
- Rollkonflikter
- Dramaguriska perspektivet
- Stämplingsteori
- Finkultur och populärkultur
- Norm
- Social kontroll
- Kriminologi
- Kategorisering
- Ingrupp och utgrupp
- Social rörlighet
- Etnicitet
- Ras
- Essentialistiska perspektivet
- Konstruktioniskt perspektiv
- Subkultur
- Rasism
- Assiminilering
- Intersektionalitet
- Patriarkat
- Kvotering
- Genus

Utdrag

"Internalisering – Symboler präntas in i vårt minne och stannar där och kallas så.
Social identitet – Vem är jag? Inte som i en presentation ut i sociologiskt perspektiv.
Sanktion – En konsekvens av att man inte lever upp till förväntningar. De kan både vara positiva och negativa."... Köp tillgång för att läsa mer

Sociologi | Sammanfattning av ord och begrepp

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-07-18
  Saknas förklaring till vissa ord
 • 2015-10-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jajajajajaajajajajajajjajajaja
 • 2015-09-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jajajajaajjajajajajaajaja