Sociologisk analys: Karaktären Robin i Bröllopsfotografen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • Inget betyg givet
  • 4
  • 1059
  • PDF

Sociologisk analys: Karaktären Robin i Bröllopsfotografen

En sociologisk analys av karaktären Robin i den svenska filmen "Bröllopsfotografen" från 2009. Här används Pierre Bourdieus och Fiona Devines teorier om kapital för att se vilken samhällsklass Robin tillhör samt vilka konsekvenser det får och hur det påverkar filmens handling.

Utdrag

Sociologiprofessoren Fiona Devine tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och kulturella kapitalen. Dessutom är Devines teori en modern veriation av Bourdieus tidigare teori. Utifrån Devine tillhör Robin, till en början, den traditionella arbetarklassen. Eftersom att han inte har en särskilt hög ekonomisk inkomst då han jobbar som medarbetare på fabrik och inte betalar hyra då han fortfarande bor hemma. Därtill kan man se i filmen att Robin först saknar de sociala kapitalen då han umgås med... Köp tillgång för att läsa mer

Sociologisk analys: Karaktären Robin i Bröllopsfotografen

[0]
Inga användarrecensioner än.