Sociologiska begrepp | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • Inget betyg givet
 • 4
 • 1793
 • PDF

Sociologiska begrepp | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som förklarar ett antal grundläggande sociologiska begrepp. Bland annat förklaras begreppen roller, normer, sanktioner, positioner, kultur och social kontroll. Se innehållsförteckning nedan.

Innehåll

Instuderingsfrågor sociologi

- Vad är positioner?
- Vad är roller?
- Vad är sanktioner?
- Varför är vi kvar i vissa roller om vi inte trivs i dem?
- Varför är roller viktiga för människan?
- Vad är en rollkonflikt?
- Vad är det Dramaturgiska perspektivet?
- Vad är spegeljaget för något?
- Vad är stämplingsteorin?
- Hur påverkas självbilden?
- Hur kännetecknas en negativ självbild?
- Hur kan man minska fördomar?
- Vad är kultur?
- Hur grupperar sig människor?
- Vad är vardagskultur?
- Vad innebär begreppet ”Inget samhälle utan kultur och ingen kultur utan samhälle”?
- Vad är normer?
- Vad är formella normer?
- Vad är informella normer?
- Varför följer vi normer?
- Vad kan ett strikt normsystem orsaka?
- Vad är social kontroll?
- Vad är extern social kontroll?
- Vad är intern social kontroll?
- Vad är en primärgrupp?
- Vad är en sekundärgrupp?
- Vad är en medlemsgrupp?
- Vad är en referensgrupp?

Utdrag

Normer är oskrivna regler som vi människor socialt efterföljer och på så sätt har de blivit strukturer i samhället. Normer uppstår genom den rådande kulturen och därför är det även svårt att sätta tydliga gränser för var normerna gäller och inte. Det är vi människor som gemensamt har skapat normerna i samhället, men normer behöver inte alltid gälla ett land eller stad utan kan även finnas i klassrummet och hemma. Normer finns där helt enkelt för att... Köp tillgång för att läsa mer

Sociologiska begrepp | Instuderingsfrågor

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-13
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Allt är bra tack för inspo