Sockerkonsumtion | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 11
  • 2341
  • PDF

Sockerkonsumtion | Rapport

En rapport om sockerkonsumtion med syfte att undersöka hur mycket godis och läsk ungdomar konsumerar, samt hur konsumtion av snacks och söta drycker får ungdomar att känna sig.

Frågeställningar:
- Hur ofta konsumerar ungdomar snacks och söta drycker?
- Dricker ungdomar mer söta drycker än de äter snacks?
- Vem konsumerar mest snacks och söta drycker, killar eller tjejer?
- Hur tycker ungdomar att de mår då de konsumerat socker?

Innehåll

Inledning
Syfte och frågeställningar
Metod 1 Material och källkritik
Bakgrund
Kostråd
Hur mycket socker äter vi?
Vad är socker?
Hur påverkar socker oss?
Resultat
Resultat av enkätundersökning
Diskussion
Slutsats
Källförteckning
Digitala källor

Utdrag

Inledning
Socker pekas ofta ut som orsak till en rad olika sjukdomstillstånd, däribland diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Flertal studier visar att de som intar mer socker går upp i vikt, medan de som minskar intaget av socker går ner i vikt. Dessa drastiska förändringar i kroppen medför risker. De allra flesta uppskattar socker och klarar sig inte utan snacks och söta drycker, detta är något som syns tydligt i min undersökning. Utifrån mina egna erfarenheter och känslor som stor sockerkonsument, vill jag ta reda på vad andra ungdomar har för inställning till socker. Jag är oerhört intresserad i hur mycket socker ungdomar konsumerar, då detta inte är ett ämne de flesta talar om särskilt ofta. Att överkonsumtion av socker är ohälsosamt vet nog de allra flesta, vilket bidrar till att de verkliga mängderna hålls hemliga. Detta på grund av den oerhörda stressen och hetsen över dagens kroppsideal. Med möjligheten att svara anonymt, hoppas jag kunna samla på mig en mängd intressant information om sockerkonsumtion.

-----

Diskussion
Att socker och sockerprodukter bidrar till ett sämre välmående, övervikt och olika sjukdomar, vet de allra flesta i dagens samhälle. Trots denna vetskap väljer vi att konsumera ofantliga mängder socker, snacks och söta drycker. Min undersökning har bevisat just detta påstående, att vi äter socker trots att vi vet att det är dåligt för oss. Närmare 70 % av de tillfrågade äter snacks mer än 2 gånger i veckan, och över 60 % dricker söta drycker mer än 2 gånger i veckan. Min mamma sa alltid åt mig som ung jag endast fick äta godis och dricka läsk på lördagar, något jag tror många känner igen. Detta verkar försvinna ju äldre man blir. Helt plötsligt spelar inte mammas ord någon roll, ungdomar äter och dricker hur mycket snacks och söta drycker de vill. Detta påverkar hälsan makabert, utan att någon egentligen bryr sig. Hur skulle några godbitar eller ett liten fikabröd egentligen kunna spela någon stor roll för hälsan? Allt socker, tillsatt socker och överflödigt socker spelar roll för vår hälsa och vårt välmående, trots att det kanske inte känns så innerst inne. Fastän snacks är dåligt för hälsan, så är det otroligt gott. Anledningen till att ungdomar väljer att äta snacks kan vara på grund av hunger, sockerberoende eller press. Att på grund av hunger gå på affären och inhandla en godispåse, eller att på grund av press helt plötsligt proppa i sig en hel chokladkaka är inte obekant. Detta är något som jag själv lider utav. Enligt många ungdomar är nog en liten godispåse, en bulle eller en pingvinstång ett snabbt och billigt mellanmål. Något som hjälper dem att brottas med hunger eller trötthet. Likaså med konsumtion av söta drycker. Det absolut tydligaste resultatet i min undersökning var att ungdomar dricker mer söta dryck ..... Köp tillgång för att läsa mer

Sockerkonsumtion | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Sockerkonsumtion | Rapport.