Sökarna av Per Olof Sundman | Novellanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 3
  • B
  • 3
  • 1130
  • PDF

Sökarna av Per Olof Sundman | Novellanalys

En novellanalys av Per Olof Sundmans novell "Sökarna" (1963) där eleven analyserar tempus, modus, röst och karaktäriseringen.

Utdrag

Jag har valt novellen ”Sökarna” av Per Olof Sundman (1963). Det som kommer att analyseras är narratologin: tempus, modus och röst, och karaktäriseringen. Ekholm skriver i sin epikanalys att ”En viktig utgångspunkt för det narratologiska studiet är[…]vad som berättas (den av berättelsen producerade historien) och hur det berättas (den berättande texten)”
(Ekholm, 2014:9). Alltså att det ska finnas en berättelse och en historia, vilket det då finns i novellen ”Sökarna” och som går att se genom den här narratologiska analysen. Ekholms analys grundar sig på fransmannen Gérard Genettes som är en känd narratolog (Ekholm, 2014:10).

Tempus handlar om de tidsmässiga förhållandena mellan berättelse och historia (Ekholm, 2014:10). I kategorin tempus finns bland annat två underkategorier som heter ordning och hastighet (Ekholm, 2014:11). Jag börjar med att kolla på ordningen, och Ekholm säger att det nästan alltid finns anakronier, alltså olikheter mellan när de berättande historierna kommer till uttryck (Ekholm, 2014:11). Då kan man se att det finns en analeps i novellen eftersom begrepet handlar om att återblicka något, vilket berättaren gör i novellen. Berättaren återblickar till den dagen då de tre sökarna försvann och letade efter varandra. Det står till och med i texten ”Händelsen inträffade för en hel del år sedan” (Sundman, 1963:7). Det menas... Köp tillgång för att läsa mer

Sökarna av Per Olof Sundman | Novellanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Sökarna av Per Olof Sundman | Novellanalys.