Sömn hos elever | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • Godkänt
  • 7
  • 1078
  • PDF

Sömn hos elever | Labbrapport

Labbrapporten beskriver hur viktigt det är för studenter att sova och studenten besvarar följande frågor: Varför är sömn viktigt?, varför är sömn speciellt viktig för elever? och varför är sömnen så undervärderad?

Frågeställningar
Varför är sömn viktigt?
Varför är sömn speciellt viktig för elever?
Varför är sömnen så undervärderad?

Innehåll

1. Inledning 2
1.1 Syfte 2
1.2 frågeställningar 2
1.3 bakgrund 2
3 Resultat 3
3.1 sömnproblem 3
3.2 undervärderad sömn 3
3.3 Figur 3
3.4 Mental ohälsa bland ungdomar 3
4. Diskussion och slutsats 5
4.1 förutsättningar 5
4.2 Figur 5
4.3 kopplingar till sömnbrist 5
4.4 Lösningar 5
5. Källhänvisningar 6

Utdrag

1. INLEDNING
Denna uppsats är en kvalitativ skrivbordsundersökning som handlar om hur grundläggande sömn är och hur kan vi göra så att elever går och lägger sig i tid istället för att de är uppe länge och får i sig för lite sömn. Den första delen består av Frågeställning, bakgrund, syfte. Efter det kommer svaren på frågeställningarna som mynnar ut i en analys och diskussion som är grundad på resultatet. Jag hoppas att efter denna rapport ska alla som läst den få en mera utvecklad bild i huvudet om sömn och varför sömnen är så viktig för elever och vad som gör den så undervärderad.

1.1 SYFTE
Jag ska undersöka och lära andra hur viktig sömn är samt betona hur viktig sömn är för elever. Då blir huvudfrågan: varför är sömn viktigt, varför är den undervärderad, och varför är den speciellt viktig för... Köp tillgång för att läsa mer

Sömn hos elever | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.