Sömn hos ungdomar | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • B
  • 10
  • 3463
  • PDF

Sömn hos ungdomar | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete där eleven undersöker sömn och sömnbehov hos ungdomar, med utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är sömn?
- Hur mycket sömn bör ungdomar ha?
- Vilka bakomliggande orsaker kan det finnas till att ungdomar inte sover tillräckligt?
- Vilka konsekvenser kan sömnbrist ge i skolan (både på kort sikt och lång sikt)?

Innehåll

Sömn för ungdomar

Abstract
1. Inledning
1.1. Syfte
1.1.1. Frågeställningar
1.2. Metod
1.3. Avgränsning
2. Bakgrund
2.1 Vad är sömn?
2.2 Hur mycket sömn bör ungdomar ha?
2.3 vilka bakomliggande orsaker kan det finnas till att ungdomar inte sover tillräckligt?
2.4 vilka konsekvenser kan dålig sömn i skolan ge både på kortsiktigt och långsiktigt håll?
3.Diskussion
4.Slutsats
5. Sammanfattning
6. Källförteckning
6.1. Tryckta källor
6.2. Otryckta källor

Utdrag

1. Inledning
Denna uppsats handlar om sömn för ungdomar. Jag vill ta reda på hur sömnen påverkar ungdomars vardag på ett negativt sätt. Sömnen bland oss ungdomar är numera ett stort problem, många struntar i att sova lika mycket som behövs. Konsekvenserna blir då att man inte klarar av sin vardag och största problemet skolan. Efter att ha tagit reda på detta så rekommenderar jag ungdomar i alla åldrar att läsa denna uppsats för att få en uppfattning om sömnen. Jag har svarat på en frågeställning och fått mig en mycket bättre uppfattning om sömn för ungdomar.

1.2. Metod
Min metod i denna uppsats är av litterära studier.
Min första är psykolgiuppsala. Jag valde denna källa eftersom den hade bra och allmän fakta om min första fråga ”vad är sömn” och för att det var en väldigt bra sida. Det går dock inte att hitta vem som har gjort eller lagt ut faktan vilket gör att man inte vet om faktan är trolig. Jag hittade dock fakta på andra sidor som stämde överens med denna. Jag var inte tillräckligt noga i början och det gjorde att jag tog faktan från denna sida. Min andra jag valde är 1177. Denna källa valde jag eftersom att den hade mycket och bra fakta om alla mina frågor och den var en sida man kunde lita på. Det är landstinget som har skrivit denna sida vilket gör att man inte behöver oroa sig för falsk fakta. Min tredje är boken Psykologi för gymnasiet. I denna boken fanns det bra förklaringar och beskrivningar till mina frågor. Det var en väldigt bra och enkel bok att förstå. Boken är skriven av Nadja ljunggren som är lärare i svenska och psykolgi. Hon har minst fem års utbildning vilket gör att hon vet vad hon skriver och faktan är då trolig... Köp tillgång för att läsa mer

Sömn hos ungdomar | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.