Sömnens påverkan på hälsan | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Psykologi 1
 • A
 • 6
 • 1831
 • PDF

Sömnens påverkan på hälsan | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som behandlar vad som sker i kroppen och psyket vid dålig sömn och hur sömnbrist påverkar hälsan. Eleven redogör för olika psykologiska perspektiv som man kan koppla samman med konsekvenserna av dålig sömn. Följande frågeställningar diskuteras i arbetet:

- Hur påverkas vi av dålig sömn? Vad händer med oss kroppsligt, och vad händer med våra egenskaper och färdigheter?
- Sömn är ett grundläggande behov som måste tillfredsställas, men exakt vilka konsekvenser får det om vi sover ett antal färre timmar varje natt än vi egentligen borde?
- Hur påverkas vår prestationsförmåga om vi inte är utvilade?

Innehåll

Sömn - Hur påverkas vi av dålig sömn?

1 Inledning
1:1 Bakgrund
1:2 Frågeställning
2 Redovisning
2:1 Fysisk påverkan
2:2 Psykisk påverkan
3 Sammanfattning
3:1 Diskussion och reflektion
4. Källförteckning

Utdrag

Då sömn i stort sett berör alla biologiska och psykologiska funktioner i kroppen är den mycket viktig för återhämtning. När du är vaken använder du andra nervceller än när du sover. Det har spekulerats mycket kring huruvida dålig sömn ger störningar av ämnesomsättningen – detta kan i sådana fall förklara varför riskerna för åldersdiabetes, övervikt samt hjärt- och kärlsjukdomar ökar hos människor som sover dåligt. Det är den biologiska... Köp tillgång för att läsa mer

Sömnens påverkan på hälsan | Fördjupningsuppgift

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra skrivet. Men det är skrivet mer som en utredande text, i detta fall om sömn.
 • 2015-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Mycket inspirerande text till andra uppsatser samt välbyggd.
 • 2015-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra och utförlig uppsats
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebra, mycket hjälpsam:)