Sömnvanor | Statistisk undersökning | Matematik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Matematik 2c
 • B
 • 2
 • 485
 • PDF

Sömnvanor | Statistisk undersökning | Matematik

Eleven har gjort en statistik undersökning i matematik, där 'vuxnas' respektive 'ungdomars' sömnvanor undersöks och presenteras. I uppgiften sammanställs resultaten i ett diagram och diskuteras, med fokus på genomsnitt, medelvärde, median, spridning och variationsbredd. Notera att gränsen mellan 'vuxna' och 'ungdomar' är inte definierad i uppgiften.

Utdrag

"Jag har valt att göra en undersökning om när folk går och lägger sig. Jag kommer därefter undersöka mina svar och dra en slutsats om ofta förekommande data respektive avvikande. Jag kommer även jämföra vuxna med ungdomar och se om det finns några märkbara skillnader vid tiden av läggdags. För att få in all data som behövs så har jag valt att skriva ut enkäter där frågeställningen framgår som jag sedan kommer att dela ut till ett 60 tal personer, där jag kommer försöka få hälften vuxna respektive hälften barn för att få resultatet så rättvist som möjligt."... Köp tillgång för att läsa mer

Sömnvanor | Statistisk undersökning | Matematik

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra, men saknade källhänvisning till fakta och statistik
 • 2014-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jättebra dock för braaaaaaa
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  dajjal har gjort denna sjukk
 • 2015-02-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket bra och bra hjälpsam