Sönderdelning av bikarbonat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Kemi A
  • E
  • 2
  • 443
  • PDF

Sönderdelning av bikarbonat | Labbrapport

En mycket enkel och kort labbrapport, vars syfte är att undersöka söderdelningen av bikarbonat och ta reda på hur ämnet reagerar när det hettas upp. Eleven ska även identifiera vilken formel som stämmer överens med experimentet.

Lärarens kommentar

Förbättra genom att visa beräkningar, ekvivalens och förväntade massor.

Innehåll

SÖNDERDELNING AV BIKARBONAT
- Syfte
- Materiel
- Risker
- Metod
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Felkällor
- Källor

Utdrag

"Materiel:
Natriumvätekarbonat (NaHCO3), provrör, stativ, elektrobrännare, spatel, våg, bägare, dragskåp, skyddsglasögon, labbrock.

Metod:
Häll upp ett visst gram Natriumvätekarbonat i provröret och sedan väg de före och efter upphettningen, hetta upp det mellan160-180 grader Celsius.

Utförande:
Vi fick tre olika formler av läraren som vi skulle räkna ut och sedan skulle vi göra ett experiment för att se vilken av formeln som stämde.

Vi vägde först provröret i en bägare med hjälp av en våg (Vi la provröret i bägaren så att prov röret inte skulle rulla iväg). Sedan mätte vi upp 4.7g Natriumvätekarbonat på vågen och hällde det i provröret. Vi satte provrörer i stativet och ungefär 1cm ifrån elektrobrännaren, (Vi arbetade i dragskåp). I provröret hade vi en termometer, vi väntade tills bikarbonatet var 180 garder Celsius och rörde om lite då och då. Därefter stängde vi av elektrobrännaren, drog provröret åt sidan och lät de svalna. Vi vägde provröret i bägaren på en våg och sedan använde vi formeln för att få fram massan (m) och räknade vi ut vilken formel som stämde."... Köp tillgång för att läsa mer

Sönderdelning av bikarbonat | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.