Sönderdelning av natriumvätekarbonat | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Kemi 1
 • B
 • 4
 • 1174
 • PDF

Sönderdelning av natriumvätekarbonat | Labbrapport

En labbrapport som avser att utreda hur natriumvätekarbonat sönderdelas vid upphettning.

Lärarens kommentar

Välskriven rapport med tydliga redovisningar av utförandet och bra slutsatser.

Utdrag

Material:

Anteckningspapper, penna och en dator med internet.
Materiel används av läraren: Våg, trefot med nät, sked, kristallisationsskål, degeltrång, brännare,
och Natriumvätekarbonat [NaHCO3] i fast form.


Utförande:

Under webblabboration, läraren mätt en degel och lagt ca 2,6 g NaHCO3 i den med
hjälp av en sked. Degeln placerades på triangeln ovanför en brännare. Efter ca 3 minuter degeln
avlägsnades från värmen och låt svalnas i 2 minuter. Det vägdes igen och ny vikt noterades. Efteråt
vämde upp biprodukten igen för 3 minuter och degeln var vägd en sista gång. Mängden substans
beräknades utifrån olika reaktionsmöjligheter som ges i labboration... Köp tillgång för att läsa mer

Sönderdelning av natriumvätekarbonat | Labbrapport

[23]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-26
  Skriven av Studerande på Termin 1
  1.Resultatet är bra, tydligt, tabeller ger en tydlig struktur 2.slutsats och diskussioner ger en klar bild hur ska man lägga upp upsatsen 3.ingenting saknas
 • 2016-03-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Okej labbrapport. Jag tycker att man bör minimera antalet särskrivningar och stavfel för att göra det hela mer tydligt.
 • 2017-06-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt ok... kunde ha varit bättre.
 • 2016-12-01
  fick hjälp av denna laboration