Sönderdelning av socker | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Kemi 1
  • B
  • 4
  • 940
  • PDF

Sönderdelning av socker | Labbrapport

En labbrapport som handlar om sönderdelning av socker. Syftet med laborationen är att sönderdela en sammansatt sockerart till en enkel sockerart genom att lösa strösocker i vatten och tillsätta saltsyra. Sedan används Trommers prov för att kontrollera resultatet.

Lärarens kommentar

Mycket bra, du kan reaktionsformlar.

Innehåll

Sönderdelning av socker

- Syfte
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor

Utdrag

Materiel:
Brännare, trefot, trådnät, bägare (400ml), 2 provrör, provrör ställ, sked.
Kemikalier:
Strösocker, utspädd saltsyra, kopparsulfat lösning, natriumhydroxid lösning.

UTFÖRANDE:

Plocka fram alla materiel och kemikalier.
- Fyll en bägare med 200ml vatten. Värm vattnet tills att det börjar att koka. Reglera sedan lågan så att vattnet endast hålls svagt kokande.
- Fyll sedan två provrör till 1/3 med kallt vatten. Tillsätt 1/2 tsk strösocker i varje provrör. Skaka om så att sockret löser sig ordentligt. Numrera provrören.
- Tillsätt 10 droppar utspädd saltsyra i det ena provröret. Ställ provröret i det kokande vattnet under ett par minuter.

Sätt sedan tillbaka provröret i provrörsstället och låt det svalna en stund. Alla materiel och kemikalier plockades fram innan labbet påbörjades.
- En bägare fylldes med 200 ml vatten.
- Bägaren ställdes på trefoten med ett trådnät.
- En brännare sattes igång under trådnätet och efter 11,5 minuter började vattnet koka (100°C).
- Sen tog jag 2 provrör och märkte dom med en turs penna (1,2).
- Jag fyllde provrören med vatten 1/3.
- Sedan tillsatte jag 1/2tsk strösocker i varje provrör.
- Sen skakade jag om provröret ordentligt, så att det verkligen skulle lösa sig.
- Sen tillsatte jag 10 droppar saltsyra (HCL) i provrör 1.
- Jag ställde provröret i det kokande vattnet i ungefär 3minuter.
- Sen tog jag bort det och ställde det i provröret så att det fick stå och svalna en
stund.

Utförande Trommers prov: Jag tog fram alla kemikalier, och materiel.
-Tillsatte ca 3-5 droppar kopparsulfatlösning i varje provrör.
- Tillsatte sedan natriumhydroxidlösning tills lösningarna fick en klart blå färg. Skakade jag om provrören och ställde dem i det kokande vattnet... Köp tillgång för att läsa mer

Sönderdelning av socker | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.