Sötningsmedel och deras påverkan på människan | Gymnsiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • Inget betyg givet
  • 13
  • 3908
  • PDF

Gymnasiearbetet: Sötningsmedel och deras påverkan på människan | Gymnsiearbete

Det här är ett utförligt gymnasiearbete, skrivet inom Naturvetenskapsprogrammet, som diskuterar och svarar på frågeställningen hur sötningsmedel innehållande fruktos är uppbyggda och hur de påverkar vår kropp. Arbetet innehåller även en jämförelse mellan sötningsmedel och vanligt socker (glukos), utifrån kemisk byggnad och hur sockerarten utnyttjas som energi.

Gymnasiearbetet utgår från följande frågeställningar:

• Vilka kemiska egenskaper har sockerarterna fruktos och glukos?
• Hur används fruktos som sötningsmedel och vilken påverkan har detta, tillsammans med vårt höga sockerintag, på människans blodsockernivå och energilagring?

Lärarens kommentar

Ett mycket bra om välskrivet Gymnasiearbete.

Elevens kommentar

Jag skulle vilja utveckla hur strukturen på sockermolekylerna påverkar den effekt de har på oss men pga en övre gräns på antal ord så kunde jag ej ta med det i denna rapport.

Innehåll

1 Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Syfte 1
1.3 Frågeställning 1
2 Metod och Material 2
3 Resultat 3
4 Diskussion 6
4.1 Diskussion 6
4.2 Slutsats 7
4.3 Källkritik och feldiskussion 8
4.3.1 Tryckta källor 8
4.3.2 Otryckta källor 8
5 Referenslista 10
5.1 Tryckta källor 10
5.2 Otryckta källor 10

Utdrag

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Fruktos (”fruktsocker”) och glukos (”druvsocker”) är två monosackarider som bygger upp disackariden sackaros (”rörsocker/betsocker”). Både glukos och fruktos har den kemiska formeln C6H12O6. Sackaros har formeln C12H22O11 och är det socker vi oftast använder i livsmedel, det saknar vitaminer, kostfibrer och mineraler. Glukos är den vanligaste och en av de viktigaste kolhydraterna och fungerar som energikälla hos både växter och djur. Sockerarten är även byggsten i många polysackarider, till exempel stärkelse, cellulosa och glykogen. (1)

Glykogen bygger upp kroppens energilager av glukosmolekyler som brutits ner i den del av matspjälkningssystemet som kallas glykolysen. Denna lagrade energi finns i levern och i muskelcellerna och utnyttjas genom att kroppen känner av samt reglerar glukoshalten i blodet så att glukosmolekyler frigörs vid behov. (2)

Socker har inga positiva effekter på hälsan men glukos behövs för hjärnans funktion, det finns dock inget behov av att äta tillsatt socker eftersom kolhydrater i form av stärkelse, som finns till exempel i bröd, potatis och pasta, bryts ned till glukos i kroppen (i glykolysen). (5)

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är främst att undersöka ämnena glukos och fruktos samt att jämföra dessa utifrån olika aspekter så som kemisk byggnad och hur sockerarten utnyttjas som energi. Dessa sockerarter hanteras till exempel annorlunda av matspjälkningssystemet, vilket gör att effekterna av högt fruktosintag skiljer sig betydligt från ett högt glukosintag. Glukos och fruktos jämförs även för att undersöka på vilka sätt fruktos påverkar människokroppen och vår blodsockernivå annorlunda än glukos som är den sockerart som normalt används som energimolekyl... Köp tillgång för att läsa mer

Sötningsmedel och deras påverkan på människan | Gymnsiearbete

[0]
Inga användarrecensioner än.