Solkraft | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • C
  • 4
  • 893
  • PDF

Solkraft | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om solkraft som energikälla. Eleven redogör för vad solkraft innebär och berättar bl.a. om vad ett termiskt solkraftverk är, samt hur solceller och solfångare fungerar.

Innehåll

Solkraft

- Termiskt solkraftverk
- Solceller
- Solfångare
- Källor

Utdrag

Solkraft

Solkraft dvs solenergi är energi som kommer från kärnreaktioner inuti solen, och som sedan når jorden i form av solstrålning. Det är tack vare solen som det finns liv på jorden överhuvudtaget. Solkraften är också ursprunget till den energi som utvinns ur fossila bränslen, biobränslen, vattenkraften och vindkraften, så man kan säga att solen är ursprunget till all energi på jorden. Solen är även kostnadsfri och en miljövänlig energikälla. Även vi som befinner oss långt norr om breddgraderna kan ta vara på denna energi som solen strålar ut

Solen har en effekt på 4•10^26 W men bara 1.7•10^17W träffar jorden och sen på grund av andra faktorer så som avstånd, belysningstid, och vinkel på jorden så är det bara 342W/m2 som når fram till slut. Men ändå så får vi under en timme får vi mer energi från solen än vad vi gör av med under ett helt år! Det finns tre huvudsätt att ta vara på den energin som finns i solens strålar, termiskt solkraftverk, Solceller och med Solfångare. Jag ska nu berätta hur dom fungerar i principen.

Termiskt solkraftverk: Termiska solkraftverk drivs av att värmen från solen värmer upp en ångturbin så att den börjar driva och då skapas elektricitet eftersom ångturbinen är kopplad till en generator, Som sedan transporterar vidare elen via starka koppar sladdar till det man vill använda elen till. För att få maximerad effekt utav detta så bör tornet (där ångturbin finns) stå högt placerat på ett stort öppet område, och runtomkring den så ska det finnas speglar som... Köp tillgång för att läsa mer

Solkraft | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.