Solljusets inverkan på ärtplantor | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • VG
  • 3
  • 958
  • PDF

Solljusets inverkan på ärtplantor | Labbrapport

En labbrapport som handlar om hur solljuset påverkar ärtplantor. Detta testas genom att åtta ärtplantor utsätts för olika mycket solljus, sedan mäts deras längd och hur mycket de har vuxit på en viss period.

Innehåll

Solljusets gynnande på ärtplantor

- Uppgift / Syfte
- Hypotes
- Bakgrundsfakta
- Metod/utförande
- Slutsats
- Felanalys
- Diskussion

Utdrag

Metod/utförande
Undersökningen om hypotesen verifierades eller falsifierades gick till att 4 olika krukor med två ärtor i varje skulle ställas i olika områden med olika mycket solljus. Kruka 1: ”Ärta i skåp”, inget solljus Kruka 2: ”Ärta vid fönster”, normalt dagsljus Kruka 3: ”Ärta på hylla”, normalt rumsljus, längre ifrån fönstret. Kruka 4: ”Ärta Under lampa”, Konstant ljus, Efter 5 dagar vattnades och mättes de olika ärtorna och längden skrevs sedan ner på en dator. Efter ytterligare 5, 2, 2 och 5 dagar gjordes samma sak, och den nya längden skrevs ner... Köp tillgång för att läsa mer

Solljusets inverkan på ärtplantor | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-01-29
    Bra information, fint skrivet, fick bra tips och ideer