Solsidan | Klass och könsroller | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Etnicitet och kulturmöten
  • A
  • 4
  • 2003
  • PDF

Solsidan | Klass och könsroller | Analys

Det här är en väl genomförd och intressant analys i kursen Etnicitet och kulturmöten, som tittar närmre på TV-serien "Solsidan" och hur den använder humor för att skildra social klass och könsroller, homosexualitet, olika etniska grupper samt alkoholkonsumtion. Här tas flera konkreta exempel på scener och citat, för att förtydliga analysens påståenden.

Lärarens kommentar

Du valde solsidan, vilket är ett bra val för denna uppgift.

Du gör alla delar av uppgiften väldigt noggrant och genomtänkt, du hittar de stora dragen i könsroller och klass, men även den mer kreativa underrubriken om alkohol. Där skriver du:De flesta av oss är måttliga, men många dricker för mycket. De senaste åren har dessutom alkohol blivit vanligt i allt fler sammanhang och allt fler dagar i veckan. Många tittare finner det humoristiskt att Alex och Anna inte kunde fullfölja månaden ut, men inser inte att det är många människor som innehar samma problem och väljer därför att skratta åt det istället för att inse problematiken. För det bakomliggande syftet är att poängtera ett mönster, ett mönster av att konsumtionen av alkohol har ökat mycket under de senaste åren. och här fångar du verkligen vad denna uppgift handlar om, att hitta mönster och se samhället i en humorproduktion!

Hela arbetet är väldigt välgjort och får ett A.

Innehåll

Solsidan

- Solsidans syn på könsroller
- Solsidans syn på klasskillnader
- Solsidans syn på homosexualitet
- Solsidans syn på etniska grupper
- Solsidans syn på alkohol

Utdrag

Handlingen i serien, Solsidan kretsar kring paren Alex och Anna, Mickan och Fredde samt den mycket irriterade och snåla vännen Ove Sundberg och hans fru Anette som är bosatta i den vackra orten utanför Stockholm, Solsidan i Saltsjöbaden. Parens strävan efter lycka samt perfektion skapar konflikter samt missförstånd mellan paren. Lyckojakt, livspussel samt hets är ledorden för Solsidan som har blivit en mycket stor tittarsuccés inom humorprogram och jag tänker analysera varför serien uppfattas som humoristisk.

Den bakomliggande tanken med serien är att underhålla samt roa tittarna, men även genom ironi samt samhällskritik ha möjlighet att ta upp problematik som oftast är den underliggande faktorn i ironiska uttryck. ”humor är ett av de bästa sätten att nå fram till människor på”, vilket är en realistisk formulering. Solsidans huvudsyfte är att driva med makt, statur, relationer samt jakten efter lycka, vilket på så sätt gör solsidan i helhet till en förlöjligande förvrängning på hur...
---
Solsidans syn på könsroller
I serien får vi ett upprepande antal gånger bekräftat den skilda synen på könen människorna besitter i Solsidan, ett spår av ett mansdominerat samhälle. En mycket humoristisk situation är när Fredde har investerat en stor grill och han blir snart fast i ett beroende att grilla, vad är det som tittarna anser humoristiskt med det? Tittarna finner en stark igenkänning, grillning sker i störta utsträckning av det manliga könet med tanke på att grillen har blivit en symbol för manlighet, men varför är det så? I all tid har det funnits könsroller, om vi blickar tillbaka enda till jägare och samlare så fanns det tydliga skildringar mellan...
---
Solsidans syn på klasskillnader
Att just den förmögna orten blev platsen där serien utspelar sig är ingen slump, det finns en vältänkt bakomliggande tanke till varför och det är för att man vill belysa det faktum att finns klasskillnader i vård land. Det skapas förknippningar till vad som kan förväntas av serien, genom att döpa namnet till en verklig ort som ligger utanför Stockholm, med tanke på att man vet att invånarna som befinner sig i Solsidan har det mycket välställt och deras medelinkomst är hög. Tittarna får bevittna delar av Saltsjöbadens finaste natur samt stora och vackra byggnader vilket medför till att det skapas en bild hur tittarna tror att livet på Solsidan är. Den stereotypiska bilden att Solsidan är en samling av Fredde- och Mickan kopior samt Alex- och Anna kopior som försöker hinna ifatt i ”lyckoracet” delar mest... Köp tillgång för att läsa mer

Solsidan | Klass och könsroller | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.