Somalia - en konfliktanalys | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 2
 • B
 • 13
 • 3931
 • PDF

Somalia - en konfliktanalys | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som redogör för en konfliktanalys av inbördeskriget i Somalia. Eleven belyser olika historiska- och samhällsmässiga aspekter, och diskuterar konfliktens orsaker och konsekvenser. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är bakgrunden till konflikten?
- Varför utbröt konflikten?
- Vad är konfliktens konsekvenser?
- Finns det någon möjlig lösning till konflikten? Hur kan fred uppnås?

Lärarens kommentar

Nyanserat och utförligt.

Elevens kommentar

Sammanfattningen hade nog kunnat göras bättre.

Innehåll

Konfliktanalys Somalia

- Sammanfattning
- Inledning
- Syfte och frågeställningar
- Metod och källkritik
- Teoretiska utgångspunkter
- Redovisning
- Slutsats och diskussion
- Käll- och litteraturförteckning

Utdrag

En annan orsak till avsaknaden av fred är FN:s misslyckade ingripanden i Somalia. Den fredstyrkan som fanns i landet mellan 1992 och 1995 anses vara en av de mest minst lyckade operationerna inom FN någonsin. Istället för att skapa fred ledde operationen till nya krig, och FN tvingades dra sig tillbaka. (Globalis.se, 2011)

Inbördeskrigets konsekvenser är stora. Flera hundra tusen människor i Somalia löper risk att drabbas av livshotande vatten- och matbrist. Den eskalerade konflikten är en stor del i det... Köp tillgång för att läsa mer

Somalia - en konfliktanalys | Fördjupningsarbete

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Språket och formalian är väldigt bra. Det som gav mig mest hjälp var reslutatdelen som jag hade problem med före. Vad jag ser finns allting med, en välskriven uppsats.
 • 2016-05-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ölkörstkljiyrdtufjouiycythjyfcvbuiyhcvbkåsrdtxuioppihrtdgcnvm7iyhj
 • 2016-09-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt braaaaaaaaaaaaa
 • 2016-04-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Själva resultatdelen var den som gav mig mest inspiration